تویسرکان, سیر

خواص سیر ـ ویدئو

خواص سیر از زبان دکتر سوزن چی ـ متخصص طب سنتی

بهترین سیر جهان سیر همدان (تویسرکان) است.

چگونه سیر بخوریم تا دهانمان بو ندهد.

شب ها چه ساعتی بخوابیم؟

سیر دشمن سرماخوردگی

دیدگاهتان را بنویسید