تویسرکان، قطعه‌ای از بهشت ایران

تویسرکان یکی از شهرهای بسیار کهن و باستانی ایران است که قدمتش به۳ تا ۴ هزار سال پیش می رسد. نام اولیه این سرزمین زورآور یا رودآور بوده که در حال حاضر از این اسم روستایی به نام رودآور در ۷ کیلومتری جنوب غربی شهر تویسرکان باقی مانده است. 
برخی معتقدند تویسرکان از۲ قصبه توی و سرکان تشکیل شده که سرکان فعلاً در۱۰ کیلومتری شمال شهر وجود دارد و توی هم همان تویسرکان فعلی است. 

ادامه مطلب