نمایش 1–8 از 69 نتیجه

نمایش 9 24 36

بادام درشت با پوست تویسرکان برداشت 1401

950,000 

مغز گردو درجه یک تویسرکان ـ 500 گرم

1,750,000 

مغز گردو فسنجانی تویسرکان ـ یک کیلوگرم

2,400,000 

مغز گردو فسنجانی تویسرکان ـ 500 گرم

1,200,000 

مغز گردو ممتاز تویسرکان ـ یک کیلوگرم

4,500,000 

عسل تویسرکان ـ یک کیلوگرم

2,300,000 

مغز گردو ممتاز تویسرکان ـ 500 گرم

2,250,000 

سیر درجه یک تویسرکان برداشت 1401 ـ 5 کیلوگرم

2,250,000