نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

گردو با پوست تویسرکان (40 درصد سفید) ـ یک کیلوگرم

1,000,000 

گردو با پوست تویسرکان (75 درصد) ـ یک کیلوگرم

1,800,000 

گردو با پوست تویسرکان (70 درصد سفید) ـ یک کیلوگرم

1,600,000 

گردو با پوست تویسرکان (60 درصد سفید) ـ یک کیلوگرم

1,400,000 

گردو با پوست تک درخت پوست کاغذی ـ یک کیلوگرم

2,400,000 

گردو با پوست تک درخت تویسرکان ـ یک کیلوگرم

2,200,000 

گردو با پوست کاغذی تویسرکان ـ کد 9

1,600,000 

گردو با پوست کاغذی تویسرکان ـ کد 7

1,600,000