نمایش 1–24 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36

مغز گردو درجه یک تویسرکان ـ 500 گرم

1,450,000 

مغز گردو ممتاز تویسرکان ـ یک کیلوگرم

3,600,000 

عسل تویسرکان ـ یک کیلوگرم

2,200,000 

سیر درجه یک تویسرکان برداشت 1401 ـ 5 کیلوگرم

2,000,000 

مغز گردو ممتاز تویسرکان ـ 500 گرم

1,800,000 

مغز بادام خام تویسرکان ـ 500 گرم

1,700,000 

شیره انگور تویسرکان ـ یک کیلوگرم

1,100,000 

مغز گردو فسنجانی – یک کیلوگرم

2,250,000 

سیر پرک تویسرکان ـ یک کیلوگرم

1,500,000 

سیر پرک تویسرکان ـ 500 گرم

800,000 

سیر پرک تویسرکان ـ 100 گرم

160,000 

پودر سیر تویسرکان ـ 500 گرم

1,000,000 

پودر سیر تویسرکان ـ 100 گرم

200,000 

نبات سنتی تویسرکان ـ یک کیلو گرم

450,000 

نقل گردویی سنتی تویسرکان ـ 500 گرم

550,000 

نقل گلی سنتی تویسرکان ـ یک کیلوگرم

450,000 

نقل کاکائویی سنتی تویسرکان ـ یک کیلوگرم

495,000 

سیر ترشی ـ 700 گرم

650,000 

نقل کنجدی سنتی تویسرکان ـ یک کیلوگرم

450,000 

نقل گشنیزی سنتی تویسرکان ـ یک کیلوگرم

450,000 

نقل زنجبیلی سنتی تویسرکان ـ یک کیلوگرم

450,000 

گردو با پوست کاغذی تویسرکان ـ کد 9

1,600,000 

گردو با پوست کاغذی تویسرکان ـ کد 7

1,600,000 

گردو با پوست تک درخت تویسرکان ـ کد 6

1,500,000