نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیر درجه یک تویسرکان برداشت 1401 ـ 5 کیلوگرم

2,000,000 

سیر پرک تویسرکان ـ یک کیلوگرم

1,500,000 

سیر پرک تویسرکان ـ 500 گرم

800,000 

سیر پرک تویسرکان ـ 100 گرم

160,000 

پودر سیر تویسرکان ـ یک کیلوگرم

1,800,000 

پودر سیر تویسرکان ـ 500 گرم

1,000,000 

پودر سیر تویسرکان ـ 100 گرم

200,000 

سیر ترشی ـ 700 گرم

650,000